Moskovská trieda 3
Košice - sídlisko KVP
1. poschodie
0911 163 391
tvoja@krasanadosah.sk

ZODPOVEDNÁ VEDÚCA:
Bc. Štefánia Ryšavá - 0911 163 391